Rajwah Rd, Gandhi Nagar, Shiv Colony, Jind, Haryana