SHARMA EYE HOSPITAL & LASER CENTRE, Zail Singh a Nagar, near Radha Swami Satsang Ghar, Ropar, Giani Zail Singh Nagar, Rupnagar, Punjab