Bhardwaj Eye Care Clinic

12-13 Akshat Govind Dham,Shyam Nagar Vistar, Nadi ka Phatak, Benar Rd, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan

Bhardwaj Eye Care Clinic

Bhardwaj Eye Care Clinic Rajasthan, Jaipur
- Min cost : ₹ 100

12-13 Akshat Govind Dham,Shyam Nagar Vistar, Nadi ka Phatak, Benar Rd, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan

Service / Facilites Available

  • Eye Checkup
  • Eye Infection
  • Low Vision
  • Squint
  • Other