1st Floor, Opp. Tehsil Balh, Ner-Chowk, Distt Mandi, HP

Tataher, Jahu, Road, Nabahi,Sarkaghat, Himachal Pradesh

opposite Zonal Hospital, Seri Bazar, Tarna, Mandi, Himachal Pradesh 175001

Inside Mahavir Jain Charitable Hospital, Gaushala Rd, Shiv Colony,Rama Mandi,Punjab