Call : 99 88 610 610 |  

Dr. Dimpy Deora

Ms Eye
7 Years Experience

Hospitals

Civil Hospital Saheed Bhai Mani Singh

Civil Hospital Saheed Bhai Mani Singh

Punjab, Bathinda Guru Ki Nagri, Bathinda, Punjab 151005