Call : 99 88 610 610 |  

Dr. Rupesh Singla

MBBS
5 Years Experience Verified

Hospitals

Prem Eye & Maternity Hospital

Prem Eye & Maternity Hospital

Punjab, Barnala (Rural) Anaj Mandi Rd, Near Chhaju, Roshan Karkhana, Barnala, Punjab 148101