Call : 99 88 610 610 |  

Dr. Ajay Garg

M.B.B.S, D.O.M.S

Hospitals

Saraswati Eye Care Centre

Saraswati Eye Care Centre

Haryana, Jind Rajwah Rd, Gandhi Nagar, Shiv Colony, Jind, Haryana 126110